Čo robíme v štvrti Blumentál?

Agory

O štvrti diskutujeme s verejnosťou. Počúvame hlas obyvateľov a ľudí, ktorí v štvrti pracujú, prichádzajú za vybavenosťou alebo tu podnikajú. Zhromažďujeme postrehy a prinášame vlastné poznatky z teórie i praxe. Symbolicky diskutujeme v kruhu v duchu odkazu demokratického riadenia starogréckych polis.

Pilotné projekty

Štartujeme dlhodobé zmeny. Drobnými zásahmi overujeme možnosti oživenia verejných priestorov v štvrti. Využívame dočasné uzávierky ulíc, umiestňovanie nábytku na sedenie, či iných dizajnových prvkov do priestoru, pilotné odstraňovanie parkovacích miest a iné intervencie realizované v spolupráci so samosprávou. Pilotnými projektami prinášame pozitívny príklad zmeny verejného priestoru.

Výskum

Naše vízie podporujeme pozorovaním, meraním a analyzovaním. Sledujeme stav územia a  skúmame možnosti na zvyšovanie kvality. Vyhodnocujeme dopady pilotných zásahov, či iných zmien a na základe nich navrhujeme strategické kroky na dosiahnutie dlhodobej vízie pre štvrť Blumentál.