Spájame sa, aby sme dosiahli viac

Štartujeme pozitívne zmeny vo verejnom priestore
a prepájame komunity štvrte Blumentál

Kto sme

Sme spolupracujúce inštitúcie a organizácie. Spája nás štvrť Blumentál. Chceme, aby sa v nej žilo príjemne. Samostatne už dlhodobo aktívne podporujeme život vo verejnom priestore. Niektorí organizujeme susedské podujatia, iní spracovávame odborné štúdie, projekty, či dokonca sami investujeme do rekonštrukcie ulíc a námestí. Blumentálsku partiu sme založili kvôli lepšej programovej spolupráci a spoločnému zdieľaniu skúseností a informácií. Prepájame verejný, súkromný a neziskový sektor. Sme Blumentálska partia.

Myšlienka vzájomnej spolupráce sa začala formovať už v roku 2017 počas našich aktivít na Kollárovom námestí. O rok neskôr na odbornom workshope k medzinárodnej konferencii WhatCity? na Mickewiczke diskutovalo viac ako 50 expertov o potrebe rýchlych zásahov v štvrti, dlhodobého plánu a užšej spolupráce. V roku 2019 sme oficiálne odštartovali činnosť spoločnej organizácie Blumentálska partia.

Členovia Blumentálskej partie

I keď patríme k rôznym sektorom, spája nás spoločná vízia.

Vízia

Územie príjemné pre ľudí

Aktivity

Pilotné projekty

Podpora dlohodobých riešení

Výskumné aktivity

Partnerstvá

Aktívna spolupráca rôznorodých aktérov

Partner samosprávy pri systémových riešeniach

Kontaktujte nás
a spolupracujme

Zaujímate sa o naše aktivity?
Chcete sa pridať do Blumentálskej partie?

© 2019 Blumentálska partia

Peter Heneš
Projektový manažment

henes@blumentalskapartia.sk
+421 907 579 909

Naše sídlo:

Blumentálska partia, o.z., Búdkova 22, 811 04 Bratislava

Sledujte nás na sociálnych sieťach